Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler


Akademik 0 Yorum 1,058 Görüntülenme 2018-12-28

Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa ÖZER hocamla birlikte hazırladığımız ve "1st International Economics and Business Symposium" isimli sempozyumda sunduğumuz "Türkiye'de Cari Açık ile Reel Döviz Kuru Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensel İlişkilerin Analizi/Examining Symmetric And Asymmetric The Causal Relationships Between Current Account Deficits And Real Exchange Rate In Turkey" isimli bildirinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,004 Görüntülenme 2018-12-25

Düzce Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY hocamla birlikte hazırladığımız ve "IV. European Congress on Economics Issues" isimli kongrede sunduğumuz "Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler İstikrarlı mı? / Are the Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct ınvestments Stable in Turkey?" isimli bildirinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Akademik 0 Yorum 945 Görüntülenme 2018-11-20

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisar Bölümü olarak düzenleyeceğimiz "Eşitsizlik ve Yoksulluk" çalıştayımızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Düzce University Akçakoca Bey Faculty of Political Sciences Department of Economics will organize the "Inequality and Poverty" information about our workshop can be found here. 

Akademik 0 Yorum 1,125 Görüntülenme 2018-11-20

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü olarak düzenleyeceğimiz "İktisadi Büyüme" çalıştayımızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Düzce University Akçakoca Bey Faculty of Political Sciences Department of Economics will organize the "Economic Growth" information about our workshop can be found here.

Akademik 0 Yorum 1,623 Görüntülenme 2018-08-19

Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Mehmet DİNÇ ve Bayburt Üniversitesi'nden Dr. Ümit YILDIZ hocamlarımla daha önce bildiri olarak sunduğumuz "Türkiye Kredi Risk Primindeki (CDS) Yapısal Kırılmaların Ekonometrik Analizi" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşılabilmektedir.

 

Akademik 0 Yorum 1,171 Görüntülenme 2018-06-09

Anadolu Üniversitesi'nden Arş. Gör. Veysel KARAGÖL hocamla daha önce bildiri olarak sunduğumuz "Türkiye'de Petrol Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşılabilmektedir. 

Akademik 0 Yorum 1,169 Görüntülenme 2018-05-31

Bayburt Üniversitesi'nden Dr. Ümit YILDIZ hocamla beraber hazırladığımız " Türkiye İçin Kredi Risk Primi (CDS) ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Zamanla Değişen Nedensellik İlişkileri" isimli özet bildiriye buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,370 Görüntülenme 2018-05-01

Nisan 2018 dönemi içinde birçok değerli hocalarımla beraber hazırladığımız çalışmaları çeşitli kongrelerde sunumunu gerçekleştik.

Özet bildiri metinlerine buradan ulaşabilmek mümkündür. 

 

Akademik 0 Yorum 2,658 Görüntülenme 2018-04-01

"Türkiye'nin Turizm Politikalarında Dönemler İtibariyle Yapılan Yenilikler ve Değişimler Üzerine Bir İnceleme" adlı çalışmanın devamını buradan okuyabilirsiniz. 

Burada çalışmanın "sonuç ve değerlendirme" ile "kaynakça" kısımlarına ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 2,821 Görüntülenme 2018-04-01

2013 yılında doktora ders dönemimde, bir ders kapsamında hazırlamış olduğum bir çalışmayı paylaşıyorum. 

Çalışmanın konusu: "Türkiye'nin Turizm Politikalarında Dönemler İtibariyle Yapılan Yenilikler ve Değişimler Üzerine Bir İnceleme" şeklindedir.