Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler


Akademik 0 Yorum 1,144 Görüntülenme 2017-11-22

Kilis Üniversitesi'nden Araş. Gör. Elif KAYA ve Araş. Gör. Dr. Kazım SARIÇOBAN hocalarımla beraber hazıladığımız ve "ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy" isimli kongrede sunduğumuz,"Çin ve Türkiye’nin İktisadi Büyümeleri Arasındaki İlişkinin Zamanla Değişen Nedensellik Yöntemi ile İncelenmesi / A Time-Varying Causality Examinatıon on The Relationship Between China and Turkey’s Economic Growth " isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir. 

Akademik 0 Yorum 1,092 Görüntülenme 2017-11-22

Kilis Üniversitesi'nden Araş. Gör. Dr. Kazım SARIÇOBAN ve Araş. Gör. Elif KAYA hocalarımla beraber hazıladığımız ve "ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy" isimli kongrede sunduğumuz," An Analysis of Specialisation Level of the Countries with the Lion Share of The World Exports With Regard to Technology Classification: 2011-2015 Period / İhracatta Söz Sahibi Ülkelerin İhraç Ettikleri Ürünlerdeki Uzmanlaşma Düzeylerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Analizi: 2011-2015 Dönemi" isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir.