Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler


Akademik 0 Yorum 1,261 Görüntülenme 2017-12-17

Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meriç SUBAŞI ERTEKİN hocamla beraber hazırladığımız "Türkiye'de Kentleşme ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Zamanla Değişen Nedensellik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi" isimli çalışmamıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,144 Görüntülenme 2017-11-22

Kilis Üniversitesi'nden Araş. Gör. Elif KAYA ve Araş. Gör. Dr. Kazım SARIÇOBAN hocalarımla beraber hazıladığımız ve "ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy" isimli kongrede sunduğumuz,"Çin ve Türkiye’nin İktisadi Büyümeleri Arasındaki İlişkinin Zamanla Değişen Nedensellik Yöntemi ile İncelenmesi / A Time-Varying Causality Examinatıon on The Relationship Between China and Turkey’s Economic Growth " isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir. 

Akademik 0 Yorum 1,092 Görüntülenme 2017-11-22

Kilis Üniversitesi'nden Araş. Gör. Dr. Kazım SARIÇOBAN ve Araş. Gör. Elif KAYA hocalarımla beraber hazıladığımız ve "ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy" isimli kongrede sunduğumuz," An Analysis of Specialisation Level of the Countries with the Lion Share of The World Exports With Regard to Technology Classification: 2011-2015 Period / İhracatta Söz Sahibi Ülkelerin İhraç Ettikleri Ürünlerdeki Uzmanlaşma Düzeylerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Analizi: 2011-2015 Dönemi" isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir. 

Akademik 0 Yorum 1,697 Görüntülenme 2017-10-03

Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa ÖZER ve Araş. Gör. Merve KOCAMAN hocalarımla beraber hazırladığımız "Linear and Nonlinear ARDL Analysis of the Relations between Stock Prices and Main Determinants of Stock Prices in Turkey"  isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir. 

Akademik 0 Yorum 1,134 Görüntülenme 2017-08-22

Anadolu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. İnci Oya ÇOŞKUN hocamızla beraber hazırladığımız  "Determinants of tourism demand: How do price and income variables affect Turkish outbound travelers?" isimli çalışmamıza burdan ulaşabilirsiniz.

Akademik 0 Yorum 1,623 Görüntülenme 2017-05-28

Gümüşhane Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hanefi TOPAL hocamızla beraber hazırladığımız "Türkiye'de Turizm Talebinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Analizi" isimli çalışmamıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,700 Görüntülenme 2017-05-15

Anadolu Üniversitesi'nden Araş. Gör. Ümit YILDIZ ve Araş. Gör. Mehmet DİNÇ hocalarımla hazırladığımız "Türkiye Kredi Risk Primindeki (CDS) Yapısal Kırılmaların Ekonometrik Analizi" isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir. 

 

Akademik 0 Yorum 1,324 Görüntülenme 2017-05-15

Anadolu Üniversitesi'nden Araş. Gör. Veysel KARAGÖL hocamızla beraber hazırladığımız "Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi" isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir. 

Akademik 0 Yorum 1,267 Görüntülenme 2017-03-07
Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa ÖZER ve Yrd. Doç. Dr. İnci Oya ÇOŞKUN hocalarımla beraber hazırladığımız "Time Varying Causality between Exchange Rates and Tourism Demand for Turkey" isimli çalışmamıza buradan ulaşabilirsiniz. 
Akademik 0 Yorum 1,244 Görüntülenme 2017-02-18

Sakarya Üniversitesi'nden Yrd. Doç.Dr. Mehmez Zeki AK ve Araş. Gör. Nurullah ALTINTAŞ hocalarımla beraber hazırladığımız "The impacts of financial development on growth: A time-varying causality analysis for Turkey" isimli çalışmamıza burdan ulaşabilirsiniz.