Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler

Hakkımda


                   Mustafa KIRCA                                                                                    E-Posta Adresi          : mustafakirca52@gmail.com                                  Adres                         : Ordu Üniversitesi /Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüÖğrenim Bilgisi:        Bütünleşik Doktora(2011-2017)                :Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Turizm İşletmeciliği (Makro İktisat ve Ekonometri Alanında Tez yazılmıştır.)                                    Tez Adı: Türkiye’de Turizmin Seçilmiş Makroiktisadi Değişkenlerle İlişkilerinin Ekonometrik Analizi (2017)                                    Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa ÖZERYüksek Lisans:(2008-2011)                :Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı (Tezli)                                    Tez Adı: Türkiye'de İşsizlik Sorunu ve Çözümünde Turizm Sektörünün Katkısı (2011)                                    Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih ŞİMŞEKLisans:(2003-2008)                :Sakarya Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiGörevler:Doç. Dr. (18/03/2022 -Devam)                         : Ordu Üniversitesi/ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim DalıDoç. Dr. (Ü.A.K.)(20/01/2021 -15/03/2022)                  : Düzce Üniversitesi/ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi(06/06/2018 -20/01/2021)                  : Düzce Üniversitesi/ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Doktor(07/09/2017-05/06/2018)                   : Sinop Üniversitesi/ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluAraştırma Görevlisi(2011-2017)                :  Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü (ÖYP Görevlendirme)                                    07/2011-01/2013: Anadolu Üniversitesi/Turizm Fakültesi                                    01/2013-10/2016: Anadolu Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü                                    10/2016-09/2017: Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi(2011-2011)                : Sinop Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/ Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (ÖYP)Ödüller:             1. Makale Performans Ödülü, Anadolu Üniversitesi,2017Eserler:A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan makaleler(SSCI, ESCI ve SCOPUS’ta Taranan):1. Ak Mehmet Zeki, Kırca Mustafa,  Altıntaş Nurullah. (2016). The impacts of financial development on growth: A time-varying causality analysis for Turkey. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 34(2). doi:10.18045/zbefri.2016.2.529 (Yayın No: 3008308). (SSCI) Okumak İçin Tıklayınız2.  Öncel Abidin, Kırca Mustafa, İnal Veysel. (2017). “Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi,” Maliye Dergisi, 173, 398–420. (ESCI) Okumak İçin Tıklayınız.3. Erdoğan Seyfettin, Gedikli Ayfer, Kırca Mustafa (2019).  A note on time-varying causality between natural gas consumption and economic growth in Turkey. Resources Policy, 64, 10504. (SSCI) Okumak İçin Tıklayınız.4. Gedikli Ayfer, Erdoğan Seyfettin, Kırca Mustafa, Demir İdris (2019).  An analysis of relationship between health expenditures and life expectancy: The case of Turkey and Turkic Republics, Bilig, 91, pp. 27-52. (SSCI) Okumak İçin Tıklayınız. 5. Kırca Mustafa, Karagöl Veysel (2019).  Symmetric and asymmetric causality between current account balance and oil prices: the case of BRICS-T, Applied Econometrics, Publishin House "SINEGIA PRESS", 56, pp.25-44. (SCOPUS). Okumak İçin Tıklayınız. 6. Kaptangil Kerem, Kırca Mustafa (2020). Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve turizm talebi arasındaki simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkilerinin analizi, Maliye Dergisi, 178, pp. 19-36. (ESCI), Okumak İçin Tıklayınız. 7. Kırca Mustafa, Canbay Şerif, Pirali Kerem (2020). Is the relationship between oil-gas prices index and economic growth in Turkey permanent?, Resources Policy, 69, 101838. (SSCI), Okumak İçin Tıklatınız. 8. Kırca Mustafa, Özer Mustafa (2020). The Impact of Tourism Demand on Regional Inflation in Turkey. J. Geogr. Inst. Cvijic., 70(3), 241-254 (SCOPUS, ESCI)9.Özer Mustafa, Canbay Şerif, Kırca Mustafa (2020). The Impact of Container Transport on Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach. Research in Transportation Economics, 101002 (SSCI)10. Kırca Mustafa, Özer Mustafa (2021). The Effects of Tourism Demand on Regional Sectoral Employment in Turkey. Regional Statistics, 11(1), 78-109 (SCOPUS, ESCI)11. Kırca Mustafa, Canbay Şerif, İnal Veysel, Yılmaz-Genç Sema (2021). Causality Relationships Between Per Capita Income and Research and Development (R&D) Expenditures in Asian Tigers, China, and Turkey. Sosyoekonomi, 29(48), (ESCI)12. Kırca Mustafa, Canbay Şerif (2021), Determinants of Housing Inflation in Turkey: A Conditional Frequency Domain Causality, International Journal of Housing Markets and Analysis, ??(??), ???-??? (SCOPUS, ESCI) B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan diğer makaleler:1. Özer Mustafa, İnci Oya Coşkun, Kırca Mustafa (2015).  Time Varying Causality between Exchange Rates and Tourism Demand for Turkey.  Journal of Tourism Research, 10, 126-143 (Yayın No: 1791105).2. Kırca Mustafa ,Topal Mehmet Hanefi (2017).  Türkiye'de Turizm Talebinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Analizi.  Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 96-108. (Yayın No: 3582791)3. Subaşı Ertekin Meriç, Yüce Dural Betül, Kırca Mustafa (2016).  Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizliğin Bebek Ölümlerine Etkisi.  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7(17), 123-140., doi: 10.17823/gusb.322 (Yayın No: 2778362)4. Subaşı Ertekin Meriç, Kırca Mustafa (2017). Türkiye’de Kentleşme ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Zamanla Değişen Nedensellik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Journal of Emerging Economies and Policy, 2(2), 44-635. Kırca Mustafa, Karagöl Veysel (2018). Türkiye'de Petrol Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18), 59-716. Dinç Mehmet, Yıldız Ümit, Kırca Mustafa (2018).  Türkiye’de Kredi Risk Primindeki (CDS) Yapısal Kırılmaların Ekonometrik Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, 181-1927. Esmer Yusuf, Özbek Ahmet, Kırca Mustafa (2019). Investigation of Symmetric and Asymmetric Causality of Knitted Garment Foreign Trade Beetween Turkey and Germany. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 836-850 8. Kırca Mustafa, Canbay Şerif, Türkay Kaan, Yelman Ercan, Pirali Kerem (2019). Türkiye'de Uluslararası Turizm Talebi ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: 1995-2017 Dönemi. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 2 (2), 48-689. Canbay Şerif, Kırca Mustafa (2020), Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İşsizlik Üzerine Etkileri: 1991-2016 Dönemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (26), 154-163. Okumak İçin Tıklayınız.10.  Canbay Şerif, Kırca Mustafa (2020),  Türkiye'de Sanayi ve Tarım Sektörü Faaliyeri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: Kaldor Büyüme Yasasının Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 143-170. Okumak İçin Tıklayınız                       11. Erdoğan Seyfettin, Kırca Mustafa, Gedikli Ayfer (2020). Is There a Relationship Between CO2 Emission and Health Expenditures? Evidence from BIRCS-T Countries.  Business and Economics Research Journal, 11 (2), 293-305. Okumak İçin Yıklayınız. 12. Kırca Mustafa, Canbay Şerif (2020). Kırılgan Beşli Ülkeler İçin Phillips Eğrisi Analizi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(12), 130-14013. Kırca Mustafa, Akkuş Ömer (2020). Internet Usage, Economic Growth and Electricity Consumption: The Case of EU-15. Ekonomi Politika ve Finans Araştırma Dergisi, 5(3), 576-59414. Kırca Mustafa (2020). The Effect of International Tourism Demand on Agricultural Sector in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49, 421-44015. Kırca Mustafa, Özer Mustafa (2020). Time-Varying Relationship Between International Trade and International Tourism in Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(75), 1212-123116. Kırca Mustafa, Subaşı Ertekin Meriç (2020). E7 Ülkeleri'nde Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın İstihdam Oranına Etkileri. Route Educational and Social Science Journal, 7(55), 291-30417. Kırca Mustafa, Yıldız Ümit (2020). Türkiye İçin Kredi Risk Primi (CDS) ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Zamanla Değişen Nedensellik Analizi. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 5(10), 17-24                         C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:1. Özer Mustafa, Çoşkun İnci Oya, Kırca Mustafa (2015).  Time Varying Causality between Exchange Rates and Tourism Demand for Turkey. 5th International Conference on Tourism & Hospitality Management. 05-07/06/2015, Atina, Yunanistan (Tam Metin Bildiri)2. Çoşkun İnci Oya, Kırca Mustafa (2017).  Determinants of Tourism Demand: How do price and income variables affect Turkish Outbound Travelers?.  6th Conference of the IATE - InternationalAssociation for Tourism Economics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3536075)3. Kırca Mustafa, Karagöl Veysel (2017).  Türkiye'de Petrol Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi.  V. Anadolu International Conference in Economics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3510994)4. Kırca Mustafa, Yıldız Ümit, Dinç Mehmet (2017).  Türkiye’de Kredi Risk Primindeki (CDS) Yapısal Kırılmaların Ekonometrik Analizi.  V. Anadolu International Conference in Economics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3510997)5. Sarıçoban Kazım,Kırca Mustafa, Kaya Elif (2017), İhracatta Söz Sahibi Ülkelerin İhraç Ettikleri Ürünlerdeki Uzmanlaşma Düzeylerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Analizi: 2011-2015 Dönemi.   International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 17 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3650926)6. Kaya Elif, Kırca Mustafa, Sarıçoban Kazım (2017).  Çin ve Türkiye’nin İktisadi Büyümeleri Arasındaki İlişkinin Zamanla Değişen Nedensellik Yöntemi ile İncelenmesi.   International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 17 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3650938)7. Özer Mustafa, Kırca Mustafa, Kocaman Merve (2017).  Linear and Nonlinear ARDL Analysis of the Relations between Stock Prices and Main Determinants of Stock Prices in Turkey.  II. International Strategic Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3598691)8. Özer Mustafa, Kırca Mustafa, Kocaman Merve (2017).  Linear and Nonlinear ARDL Analysis of the Relations Between Stock Prices and Main Determinants of Stock Prices in Serbia and Turkey. Europe and Asia: Economic Integration Prospects,9-9, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 37550208)9. Kırca Mustafa, Yıldız Ümit (2018).  Türkiye İçin Kredi Risk Primi (CDS) ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Zamanla Değişen Nedensellik İlişkileri.  Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4263129)                                                           10. Kırca Mustafa, Subaşı Ertekin Meriç (2018).  E7 Ülkeleri İçin Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın İstihdam Oranı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi.  International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4259782)11. Özer Mustafa, Kırca Mustafa (2018).  Türkiye’de Reel Döviz Kuru ile Uluslararası Turizm Talebi Arasında Asimetrik Nedensellik.  International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4259773)                                                                                                            12. Erdoğan Seyfettin, Canbay Şerif, Kırca Mustafa (2018).  Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Zamanla Değişen Nedensellik Yöntemiyle İncelenmesi.  International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4259795)13. Kırca Mustafa, Karagöl Veysel (2018).  OECD Ülkelerinde Petrol Fiyatları ve Car İşlemler Dengesi Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi.  International Congress of Energy, Economy and Security / ENSCON’18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4244376)                                                 14.Kırca Mustafa, Akkuş Ömer (2018).  Elektrik Tüketim, İnternet Kullanımı ve Ekonomik Büyüme.  International Congress of Energy, Economy and Security / ENSCON’18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4244367)              15. Kırca Mustafa, Kaptangil Kerem, Gargacı Aysun (2018).  İhracata ve Turizme Dayalı Ekonomik Büyüme Hipotezlerinin Analizi: Karadeniz Bölgesi İlleri Üzerine Bir Araştırma.  II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi  (IERFM), 26-26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4214272) 16. Altıntaş Nurullah, Kırca Mustafa, Canbay Şerif (2018).  Türkiye ile D8 Ülkeleri’nin İktisadi Büyümeleri Arasındaki İlişkilerin Zamanla Değişen Granger NedensellikAnalizi Yöntemi ile İncelenmesi.  International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics / ISEFE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4217823)17. Yılmaz Hakan,Coşkun İnci Oya, Kırca Mustafa (2018). A Static Panel Data Analysis of Golf Tourism Demand from 14 Top Tourism Markets for Belek, Turkey. The 11th Tourism Outlook Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)18.  Özer Mustafa, Kırca Mustafa,  Coşkun İnci Oya (2018). Questioning Export-led and Tourism-led Growth Hypotheses on a Regional Basis: Case of Central Anatolian Region, Turkey. The 11th Tourism Outlook Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)19.  Özer Mustafa, Kırca Mustafa (2018).  Türkiye'de Cari Açık ile Reel Döviz Kuru Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensel İlişkilerin Analizi, 1st International Economics and Business Symposium. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)20.  Kırca Mustafa, Canbay Şerif (2018). Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler İstikrarlı mı?, IV. European Congress on Economic Issues. (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)21. Canbay Şerif, Kırca Mustafa (2018). Türkiye'de İnşaat Sektörü Gelirleri ile Katılım ve Mevduat Bankacılığı Konut Kredileri Arasındaki İlişki, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE2018'FALL). (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)22. Celebi Boz Füsun, Kırca Mustafa, Yıldız Ümit (2018), Enflasyon ve İktisadi Büyümenin Kredi Risk Primi (CDS) Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği, IV International Conference on Apllied Economics and Finance (ICOAEF'18). (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)23. Gürdal Temel, Kırca Mustafa, İnal Veysel, Değirmenci Turhan (2018). Cari Açığın Sürüdülebilirliği: Fourier Birim Kök Testi, Business and Organization Research (International Conference). (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)24. Kırca Mustafa, Canbay Şerif, Çelik Ahmet Hüsrev, Çaylı Şahin (2018). Türkiye'de Enerji İthaları ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkilerin Ekonomik ve Politik Etkileşiminin Analizi, International Congress of Energy Economy and Security. (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)25. Çelik Ahmet Hüsrev, Çaylı Şahin, Canbay Şerif, Kırca Mustafa (2018). Enerji İthalatının Askeri Harcamalar Üzerindeki Etkisi: Doğu Akdeniz Ülkeleri, International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP'18 AUTUMN). (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)26. Özer Mustafa, Kırca Mustafa, Canbay Şerif (2019).  Türkiye'de Döviz Kuru ve  Otomobil Satışları Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensel İlişkilerin Analizi, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 19'Spring (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 27. Karagöl Veysel, Kırca Mustafa (2019). G7 Ülkelerinde Petrol Fiyatları ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi, X. International Conference on Economics, Budapeşte (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 28. Özer Mustafa, Kırca Mustafa (2019)A  panel causality analysis of the relationship between tourism and economic growth SEE countries, Global Economic Trends - Challenges and opportunities, Belgrade (Özet Metin Bildiri/Sözlü Sunum)                           D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:1. Coşkun İnci Oya, Kırca Mustafa (2016).  Türkiye de Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemi ile İncelenmesi.  5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi.18-22/05/2016, Muğla, Türkiye. (Özet Bildiri). 2. Özer Mustafa, Kırca Mustafa (2014).  Turizm Gelirleri İhracat ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi.  3. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 04-05/04/2014, Aydın, Türkiye (Tam Metin Bildiri).                           E. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: 1.  Kırca Mustafa (2020), Kitap: Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics, Bölüm adı:(An Analysis of Phillips Curve Relationship in Turkey by Using ARDL Bounds Tests and Time Varying Causality),  Cambridge Scholars Publishing, Editör:Selim Başar, Atakan Durmaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 268, ISBN:978-1-5275-4150-4, İngilizce(Bilimsel Kitap).2Kırca Mustafa, Çelebi Boz Füsun, Yıldız Ümit (2019),  Kitap: Political and Institutional Reviews on Social Studies, Bölüm adı:(The Effects of Inflation and Economic Growth on CDS: The Case of BRICST Countries),  Iksad Publications, Editör:AYTUN, Cengiz ve AKIN, Cemil Serhat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 188, ISBN:978-625-7954-09-9, İngilizce(Bilimsel Kitap).3. Kırca Mustafa, Canbay Şerif (2019), Kitap: Economic Issues: Global and Local Perspectives, Bölüm adı:(Are relationships stable between foreign direct investment and economic growth in Turkey?), Cambridge International Academics, Editör:Selcuk Koc, Sema Yilmaz Genc, Vahit Ferhan Benli, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 199, ISBN:978-1-53-429999-3, İngilizce(Bilimsel Kitap).                                         F. Projeler1. Proje Adı: Türkiye’de Turizmin Seçilmiş Makroiktisadi Değişkenlerle İlişkilerinin Ekonometrik Analizi,Proje Türü: Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)-Doktora Tez Projeleri (Araştırmacı),Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa ÖZER, Proje No: 1506E488, Proje Tarihi: Haziran 2015-Eylül 2017.                                                                          Verilen Dersler:2019-2020            Lisans              1. Makro İktisat 1 (Türkçe, Haftalık Ders Saati:3)             Ön Lisans              1. Mikro Ekonomi (Türkçe, Haftalık Ders Saati:6)2018-2019            Lisans              1. Mikro İktisat (Türkçe, Haftalık Ders Saati:3)              2. İktisada Giriş II (Türkçe, Haftalık Ders Saati:3)              3. Makro İktisat (Türkçe, Haftalık Ders Saati:3)              4. Kamu Maliyesi (Türkçe, Haftalık Ders Saati:3)      2017-2018          Lisans              1. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Kontrolü (Türkçe, Haftalık Ders Saati:3)              2. Turizm Ekonomisi (Türkçe, Haftalık Ders Saati:3)