Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler


Akademik 0 Yorum 847 Görüntülenme 2019-11-01

Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY hocam ile birlikte kaleme aldığımız, "Ordu İli’nde Turizm Talebinin ve İhracatın İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi" çalışmamızı "Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress" isimli kongrede sözlü sunum olarak sunduk. Çalımanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,296 Görüntülenme 2019-05-02

Marmara Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZBEK ve Bayburt Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ESMER hocalarımla birlikte hazırladığımız "Investigation of Symmetric And Asymmetric Causality of Knitted Garment Foreign Trade Between Turkey and Germany" ( Türkiye ile Almanya Arasındaki Örme Hazır Giyim Dış Ticaretinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin İncelenmesi) isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.  Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,092 Görüntülenme 2017-11-22

Kilis Üniversitesi'nden Araş. Gör. Dr. Kazım SARIÇOBAN ve Araş. Gör. Elif KAYA hocalarımla beraber hazıladığımız ve "ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy" isimli kongrede sunduğumuz," An Analysis of Specialisation Level of the Countries with the Lion Share of The World Exports With Regard to Technology Classification: 2011-2015 Period / İhracatta Söz Sahibi Ülkelerin İhraç Ettikleri Ürünlerdeki Uzmanlaşma Düzeylerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Analizi: 2011-2015 Dönemi" isimli bildirinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Çalışma devam etmektedir. 

Akademik 0 Yorum 1,947 Görüntülenme 2014-04-08

5 Nisan 2014 Tarihinde, Aydın/Kuşadas'ında, Prof. Dr. Mustafa ÖZER hocam ile birlikte hazırladığım ve  " 3. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresinde"  sunduğum bildirinin özetini okuyabilirsiniz.