Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler

Akademik 0 Yorum 840 Görüntülenme 2020-06-30

Özet

Kredinin geri ödenmeme riskine karşı alacaklıyı koruma altına alan kredi türev enstrümanı şeklinde tanımlanan, kredi risk primleri (CDS) özellikle kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen ülke kredi notlarının yoğun eleştirilere maruz kaldığı bu dönemde piyasa aktörleri tarafından yakından takip edilen önemli bir risk göstergesi niteliğindedir. CDS primlerinin ülkelerin kredibilitesi hakkında önemli ipuçları sunuyor olması yatırımcıların kararlarını da önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu yönüyle CDS’ler özellikle yatırım kanalıyla ekonomilerde üretim düzeyini etkileyebilmektedirler. Bu da CDS’ler ve ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada da Türkiye’ye ait kredi risk primleri (CDS) ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı ve bu ilişkinin zamanla değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada 2012M01-2016M12 dönemi için CDS’lerdeki değişim ile ekonomik büyümeyi temsilen sanayi üretim endeksindeki değişim (IPI) arasındaki zamanla değişen nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Çalışmada öncelikle ilgili dönemin tamamı için nedensellik ilişkisi olup olmadığı Hacker ve Hatemi-j (2006) tarafından geliştirilmiş olan nedensellik analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Sonrasında ise incelen dönem içinde istikrarsız ilişkilerin olabileceği düşüncesiyle, Hacker ve Hatemi-j (2006) yöntemine dayalı zamanla değişen nedensellik yöntemi kullanılarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri alt dönemler için analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen dönemin tamamı için ekonomik büyüme ve CDS’ler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmamasına rağmen, alt dönemlerde değişkenler arasında farklı nedensellik ilişkilerinin varlığı tespit edilmiştir.

Çalışmanın tam metni için buraya tıklayınız!

Abstract

The credit risk premiums (CDS), which are defined as the credit derivative instrument that protects the creditor against the risk of non-repayment of the loan, is an important risk indicator that is closely followed by market actors in this period when the sovereign credit ratings determined by credit rating agencies are subject to intense criticism. The fact that CDS offer important clues about the credibility of countries can also significantly affect investors' decisions. This indicates that there may be a causality relationship between CDS and economic growth. In this study, it is aimed to determine whether there is a causality relationship between Turkey's CDS and economic growth and whether this relationship changes over time.For this purpose, we examine the time-varying causality relationships between the change in CDS and the change in the industrial production index (IPI) representing economic growth.for the period 2012M01-2016M12. In the study, first of all, whether there is causality relation for the entire period is examined by the causality analysis method developed by Hacker and Hatemi-j (2006). Afterwards, the causality relationship between the variables was analyzed for the sub-periods using the time-varying causality method based on Hacker and Hatemi-j (2006), with the idea that unstable relations might exist during the whole period. Despite the absence of any causal relationship between economic growth and CDS for the whole period, the existence of different causality relationships among the variables in the sub-periods is determined in the study.  

You can click here for read full text!

Facebook Yorum

Yorumlar(0)

Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yap

  • Ad-Soyad:
  • E-Posta:
  • Yorumunuz: