Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler

Akademik 0 Yorum 1,457 Görüntülenme 2016-11-25

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİĞİN BEBEK ÖLÜMLERİNE ETKİSİ 

Meriç SUBAŞI ERTEKİN, Betül YÜCE DURAL, Mustafa KIRCA

Özet

Bebek ve çocuk ölümü gibi sağlık göstergeleri bir ülkenin kalkınmışlık seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 1990 yılından itibaren yoksulluğun azaltılmasını konu alan Milenyum Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bebek ölümlerinin azaltılması önem kazanmış ve bir dizi sosyal hedefe odaklanılmıştır. Türkiye zaman içinde bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli yol almasına karşın OECD ortalamasının altında kalmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyüme ve işsizliğin bebek ölümlerine etkisine odaklanılmıştır. Bu amaçla, 1960-2013 yılları arasında bebek ölümlerinin, kişi başına gelir ve işsizlik oranı ile uzun dönemli ilişkileri ve ilişkilerin derecesi zaman serisi analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Analiz sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Uzun dönemde kişi başına milli gelirdeki artış bebek ölümlerini azaltırken, işsizlik oranının artması bebek ölümlerini artırmaktadır. Kişi başına gelir düzeyi işsizlik oranına göre bebek ölümleri üzerinde daha fazla etkilidir.

THE EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT ON INFANT MORTALITY IN TURKEY

Meriç SUBAŞI ERTEKİN, Betül YÜCE DURAL, Mustafa KIRCA

Abstract 

Health indicators such as infant and child mortality is used to show the development status of a country. Millennium Development Goals have aimed to reduce poverty since 1990 and has gained importance in the reduction of infant mortality in the framework of a series of social goal. In spite of the significant progress in reducing infant mortality over time, Turkey has remained below the OECD average. This study focuses on the effects of economic growth and unemployment to infant mortality in Turkey. For this purpose, the long-term relationships and the degree of these relationships between infant mortality and per capita income and unemployment rate was investigated by time-series analysis for the years 1960-2013. A long-term relationships between variables was found at the end of the analysis. While the increase in per capita income reduces the infant mortality, the increase in the unemployment rate increases infant mortality in the long-term. Per capita income level is more effective on infant mortality according to the unemployment rate.

 

Çalışmanın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Facebook Yorum

Yorumlar(0)

Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yap

  • Ad-Soyad:
  • E-Posta:
  • Yorumunuz: