Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler


Akademik 0 Yorum 663 Görüntülenme 2020-04-04

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN ve Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ hocalarımla birlikte hazırladığımız "Is there a relationship between CO2 emission and health expenditures? Evidence from BRICS-T countries" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 677 Görüntülenme 2020-03-29

Düzce Üniversitesin'den Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY hocamla birlikte hazırladığımız "Türkiye'de Sanayi ve Tarım Sektörü Faaliyetleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: Kaldor Büyüme Yasasının Analizi" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 728 Görüntülenme 2020-03-01

Düzce Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY hocamla birlikte hazırladığımız "Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İşsizlik Üzerine Etkileri: 1991-2016 Dönemi" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

 

Akademik 0 Yorum 811 Görüntülenme 2020-02-02

Düzce Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY, Öğr. Gör. Kaan TÜRKAY, Öğr. Gör. Ercan YALMAN ve Arş. Gör. Kerem PİRALİ hocalarımla birlikte hazırladığımız "Türkiye'de Uluslararası Turizm Talebi ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: 1995-2017 Dönemi" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 697 Görüntülenme 2020-01-23

Anadolu Üniversitesi'nden Araş. Gör. Veysel KARAGÖL hocamla birlikte hazırladığımız "Symmetric and asymmetric causality between current account balance and oil prices: The case of BRICS-T" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Akademik 0 Yorum 847 Görüntülenme 2019-11-01

Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY hocam ile birlikte kaleme aldığımız, "Ordu İli’nde Turizm Talebinin ve İhracatın İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi" çalışmamızı "Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress" isimli kongrede sözlü sunum olarak sunduk. Çalımanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 735 Görüntülenme 2019-10-24

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ ve Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. İdris DEMİR hocalarımla birlikte hazırladığımız " An Analysis of Relationship between Health Expenditures and Life Expectancy: The Case of Turkey and Turkic Republics" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 726 Görüntülenme 2019-10-24

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN ve Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ hocalarımla birlikte hazırladığımız "A note on time-varying causality between natural gas consumption and economic growth in Turkey" isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,074 Görüntülenme 2019-05-07

Bayburt Üniversitesi'nden Füsun CELEBİ BOZ ve Ümit YILDIZ hocalarımla birlikte hazırladığımız ve "IV. International Conference on Applied Economics and Finance / ICOAEF'18" isimli kongrede sunduğumuz "Enflasyon ve İktisadi Büyümenin Kredi Risk Primi (CDS) Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği" isimli çalışmamızın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik 0 Yorum 1,296 Görüntülenme 2019-05-02

Marmara Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZBEK ve Bayburt Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ESMER hocalarımla birlikte hazırladığımız "Investigation of Symmetric And Asymmetric Causality of Knitted Garment Foreign Trade Between Turkey and Germany" ( Türkiye ile Almanya Arasındaki Örme Hazır Giyim Dış Ticaretinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin İncelenmesi) isimli çalışmamız makale olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.  Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.